Vinperal Underwater World

På Vineperal-øya fan vi til vår store glede Underwater World. Karusellene fristet ikke så veldig. Her så vi mange fargerlike fisker i alle mulige former, fager og varianter. Dette er Cah Shark-babyer som kun er noen uker gamle. Her fant vi et rullebånd som vi kunne stå på mens vi kjørte gjennom et stort akvarium [...]

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Read Users' Comments (0)